Evity en vändpunkt för StjärnaFyrkant

February 7, 2023

Kundcase

Lin Haspel är HR-chefen som blev vice vd på IT- och telekombolaget StjärnaFyrkant i Umeå och Skellefteå. HR-arbetet följde med henne in i den nya rollen, och med utökat ansvar blev det snart svårt att hålla koll på allt personalrelaterat. Lin började söka efter ett smart HR-verktyg och hittade Evity som StjärnaFyrkant nu använt i drygt ett år.

- När du är ensam i en sådan här roll blir det oerhört mycket att hålla reda på. Det kommer till en gräns när det inte funkar att ha saker i huvudet. Framför allt med flera rekryteringar och onboardings samtidigt. Evity blev en vändpunkt för mig. Jag ser Evity nästan som en kollega, säger Lin.

StjärnaFyrkant, som har fyrtio anställda på två orter, använder Evity till främst onboarding, medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar.

- Med Evity har vi fått en mycket bättre struktur i vår onboarding. Det är enkelt att se var i processen vi befinner oss och att alla kollegor gör det som de ska. Rätt information når fram i rätt tid, och eftersom verktyget är transparent är det enkelt att samarbeta inom teamet.

Med de mallar och formulär som man kan bygga i Evity för till exempel medarbetarsamtal, är samtalen nu mer fokuserade och meningsfulla berättar Lin.

- Både chef och medarbetare kommer förberedda till medarbetarsamtalet på ett annat sätt. Det är lätt att följa upp det som sades året innan och se förändring och medarbetarens utveckling.

Medarbetarundersökningar som kan vara knepiga att få till, riggar Lin enkelt i Evity.

- Vi kan mäta det som är mest relevant för vårt bolag och jobba med olika teman. Överblicken i verktyget gör det enkelt att följa upp förändring över tid. Medarbetarundersökningen ska ju vara en viktig pusselbit i en verksamhetsutveckling och hos oss är den nu det.

Men det Lin Haspel uppskattar allra mest, mer än alla smarta och tidsbesparande funktioner, är Evity-teamets lyhördhet och service.

- Evity vill få feedback och veta vad jag som kund tycker. Min feedback tas tillvara och när jag behöver hjälp så vet jag att jag får den. Under det året som vi använt verktyget har det bara blivit bättre och bättre tack vare den nära kunddialogen. Frågar du mig så har Evity både produkten och inställningen som krävs för att kunna bli ett av världens bästa HR-verktyg.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo