LöneKARTLÄGGNING

Uppnå jämställda löner, spara tid och uppfyll lagkravet

Evity automatiserar er årliga lönekartläggning med befintlig information från systemet och gör processen enkel och objektiv samt uppfyller lagkravet.

Boka demo
Automationer
Automatiskt flöde
Check på den!
Underlättar analys
Symbol för Klocka/tid
Sparar tid
Behörigheter
Behörighetsstyrd

3 steg för en godkänd lönekartläggning

Evity har alla uppgifter i systemet som krävs för att hjälpa er igenom alla steg fram till en slutrapport som följer lagkravet.

ARBETSVÄRDERING & GRUPPERING

Arbetsvärdera alla roller i er verksamhet för att kunna genomföra en objektiv kartläggning. Systemet grupperar sedan roller för analysen.   

GÅ IGENOM VARNINGAR

Evity skapar varningar då det finns löneskillnader som kan innebära en ojämlik lönesättning. Det går att motivera eller skapa åtgärder för löneskillnaden direkt i varningen.

GENOMFÖR SLUTRAPPORT

Evity hjälper er skapa en slutrapport som innehåller alla delar av lagkravet.

Slutrapport

Slutrapporten innehåller alla delar som krävs av diskrimineringslagen.

RESULTAT & ANALYS

Hela kartläggningen med analys, arbetsvärdering och gruppering genereras automatiskt.

ÅTGÄRDER & MOTIVERINGAR

Alla motiveringar och åtgärder skapade i varningar tas med i slutrapporten där budget och tidsplan skapas automatiskt.

UPPFÖLJNING

Det finns möjlighet att dokumentera och beskriva vilka åtgärder som tagits från den senaste lönekartläggningen.

SAMVERKAN

Det finns möjlighet att dokumentera och beskriva hur ni arbetat med arbetstagarna och/eller facket i lönekartläggningen.

Minskad administration

Minska tid med excel och manuella jämförelser.

ARBETSVÄRDERING SPARAS

Arbetsvärdering på en roll sparas till kommande lönekartläggningar för att spara tid och underlätta arbetet.

AUTOMATISK KARTLÄGGNING

Systemet skapar all data och jämförelser för att ni enkelt ska se om det finns motiverade eller ojämlika löneskillnader.

VARNINGAR TILL SLUTRAPPORT

All information som ni genererar i varningar tas med i slutrapporten som underlag för er handlingsplan.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo