Evity, HR-verktyget för professionella arbetsgivare

Säg hej då till utspridd information och missade uppgifter. Samla och kvalitetssäkra allt från introduktion till utveckling av personal och organisation.

Två kvinnor som jobbar vid ett skrivbord.
Snabbväxande och högpresterande företag använder Evity

Ord från våra kunder

"Med Evity har vi systematiserat allt från medarbetarsamtal till löneprocessen, pulsmätningar, onboarding och offboarding."

Johanna Grimståhl
VD, Brightnest

"Evity kvalitetssäkrar vårt HR-arbete och ger oss bättre koll, uppföljning och struktur än vad vi har kunnat ha tidigare."

Lin Haspel
Vice VD, Stjärna Fyrkant

"Evity är en plattform där både chefer och medarbetare kan nå samma information vilket skapar en tydlighet och transparens."

Linda Orregård
CFO, Kaiding

"Att spara medarbetarsamtal i systemet gör också att vi säkerställer att vi har historiken och att vi följer GDPR."

Linnéa Olevik
HR-chef, MTEK
HR-VERKTYGET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Digitalisera HR-arbetet

Minska administration och spara tid genom att samla allt HR-arbete på en plats.

HR-VERKTYGET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Digitalisera HR-arbetet

Minska administration och spara tid genom att samla allt HR-arbete på en plats.

Samla all personalinformation

Förenkla administrationen och få en tydlig överblick över anställdas födelsedagar, start- & slutdatum, utgående certifikat och provanställningar. Låt Evity hantera detta åt dig och få påminnelser vid rätt tillfälle. Så slappna av och fokusera på att göra det du gör bäst - att leda ditt team!

Automatisera processer

Skapa automatiska arbetsflöden för att stötta chefer, team och anställda i HR-arbetet med Evity. Våra färdiga eller egna mallar för introduktioner, offboarding, medarbetarsamtal och andra processer gör det enkelt att administrera, påminna och kvalitetssäkra ert arbete.

Utveckla personal

Underlätta för era chefer genom att använda våra eller egna mallar för medarbetar-, löne- och målsamtal. Genom att använda mål och uppgifter hjälper Evity cheferna att följa upp medarbetarnas utveckling över tid. Skapa en arbetsplats där era medarbetare trivs och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Smart tidavvikelserapportering

Med Evity är det enkelt att rapportera och få en överblick över allas frånvaro. Med hjälp av smarta notiser kan chefer godkänna eller neka ansökningar direkt från sin e-post och hela teamet får en notis när någon sjukanmäler sig. Hantera frånvaron effektivt med minsta möjliga administration.

Ta tempen på organisationen

Följ organisationens utveckling över tid genom att genomföra medarbetarundersökningar med Evity. Jämför resultaten mellan undersökningarna och dra slutsatser kring förbättringsområden. Få insikter som hjälper er att skapa en arbetsplats där era medarbetare trivs och är engagerade.

Visselblåsning

Med Evitys visselblåsarfunktion kan ni ha en enkel rutin på plats för att hantera känsliga frågor på ett anonymt sätt. Vår funktion hjälper också ärendehandläggare att följa lagens tidskrav på återkoppling och färdigställande. Skapa en trygg och rättvis arbetsplats och följ lagkravet.

Hr-kalender för HR-planering.
Personallista i Evity
INTEGRATIONER SOM MINSKAR ADMINISTRATION

Ingen mer dubbeladministration

Integrera Evity med dina befintliga system och verktyg för att spara tid, minska administration och underlätta kommunikation.

Hogia lön
Lön

Koppla Evity till Hogia för att underlätta administration för att överföra information mellan systemen.

Läs mer

Integrationen innebär att data kan exporteras och importeras direkt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Google Calendar
Produktivitet

Koppla din Google-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Läs mer

Alla medarbetarsamtal och HR-processer som bokas och skapas i Evity kan synkroniseras med din vanliga kalender.

Kryss för stänga information.
Google
Säkerhet

Koppla Evity till ditt Google-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Läs mer

Google SSO garanterar högsta säkerhetsstandard, erbjuder 2-stegs verifiering och ger dig full kontroll över anställdas åtkomst till Evity.

Kryss för stänga information.
Google Drive
Produktivitet

Koppla Evity till Google Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Läs mer

Skapa kopplingar till dokument i er Google Drive för att använda vid onboarding eller i personalhandboken. Ändringar i Google Drive uppdateras automatiskt i Evity.

Kryss för stänga information.
Microsoft Outlook Calendar
Produktivitet

Koppla din outlook-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Läs mer

Alla medarbetarsamtal och HR-processer som bokas och skapas i Evity kan synkroniseras med din vanliga kalender.

Kryss för stänga information.
Microsoft
Säkerhet

Koppla Evity till ditt Microsoft-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Läs mer

Microsoft SSO garanterar högsta säkerhetsstandard, erbjuder 2-stegs verifiering och ger dig full kontroll över anställdas åtkomst till Evity.

Kryss för stänga information.
Microsoft One Drive
Produktivitet

Koppla Evity till One Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Läs mer

Skapa kopplingar till dokument i er One Drive för att använda vid onboarding eller i personalhandboken. Ändringar i One Drive uppdateras automatiskt i Evity.

Kryss för stänga information.
Microsoft Teams
Kommunikation

Koppla företagets Teams-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Teams.

Läs mer

Evity skickar notifikationer om uppgifter, undersökningar, ledighetsförfrågningar och veckouppdateringar direkt till Teams.

Kryss för stänga information.
Slack
Kommunikation

Koppla företagets Slack-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Slack.

Läs mer

Evity skickar notifikationer om uppgifter, undersökningar, ledighetsförfrågningar och veckouppdateringar direkt till Slack.

Kryss för stänga information.
Team Tailor
Produktivitet

Koppla Evity till Team Tailor för att importera nya anställda mellan systemen.

Läs mer

Anställda kandidater från Team Tailor importeras automatiskt till Evity där ni kan påbörja onboardingprocessen.

Kryss för stänga information.
Visma Agda
Lön

Koppla Evity till Visma Agda för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Crona Lön
Lön

Koppla Evity till Crona Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Kontek Lön
Lön

Koppla Evity till Kontek Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Fortnox
Lön

Koppla Evity till Fortnox för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Hogia lön

Koppla Evity till Hogia för att underlätta administration för att överföra information mellan systemen.

Google Calendar

Koppla din Google-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Google

Koppla Evity till ditt Google-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Google Drive

Koppla Evity till Google Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Microsoft Outlook Calendar

Koppla din outlook-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Microsoft

Koppla Evity till ditt Microsoft-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Microsoft One Drive

Koppla Evity till One Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Microsoft Teams

Koppla företagets Teams-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Teams.

Slack

Koppla företagets Slack-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Slack.

Team Tailor

Koppla Evity till Team Tailor för att importera nya anställda mellan systemen.

Visma Agda

Koppla Evity till Visma Agda för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Crona Lön

Koppla Evity till Crona Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Kontek Lön

Koppla Evity till Kontek Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Fortnox

Koppla Evity till Fortnox för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Hogia lön

Koppla Evity till Hogia för att underlätta administration för att överföra information mellan systemen.

Läs mer ->
Google Calendar

Koppla din Google-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Läs mer ->
Google

Koppla Evity till ditt Google-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Läs mer ->
Google Drive

Koppla Evity till Google Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Läs mer ->
Microsoft Outlook Calendar

Koppla din outlook-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Läs mer ->
Microsoft

Koppla Evity till ditt Microsoft-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Läs mer ->
Microsoft One Drive

Koppla Evity till One Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Läs mer ->
Microsoft Teams

Koppla företagets Teams-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Teams.

Läs mer ->
Slack

Koppla företagets Slack-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Slack.

Läs mer ->
Team Tailor

Koppla Evity till Team Tailor för att importera nya anställda mellan systemen.

Läs mer ->
Visma Agda

Koppla Evity till Visma Agda för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer ->
Crona Lön

Koppla Evity till Crona Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer ->
Kontek Lön

Koppla Evity till Kontek Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer ->
Fortnox

Koppla Evity till Fortnox för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer ->
Hogia lön
Lön

Koppla Evity till Hogia för att underlätta administration för att överföra information mellan systemen.

Läs mer

Integrationen innebär att data kan exporteras och importeras direkt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Google Calendar
Produktivitet

Koppla din Google-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Läs mer

Alla medarbetarsamtal och HR-processer som bokas och skapas i Evity kan synkroniseras med din vanliga kalender.

Kryss för stänga information.
Google
Säkerhet

Koppla Evity till ditt Google-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Läs mer

Google SSO garanterar högsta säkerhetsstandard, erbjuder 2-stegs verifiering och ger dig full kontroll över anställdas åtkomst till Evity.

Kryss för stänga information.
Google Drive
Produktivitet

Koppla Evity till Google Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Läs mer

Skapa kopplingar till dokument i er Google Drive för att använda vid onboarding eller i personalhandboken. Ändringar i Google Drive uppdateras automatiskt i Evity.

Kryss för stänga information.
Microsoft Outlook Calendar
Produktivitet

Koppla din outlook-kalender för att synkronisera möten och processer skapade i Evity.

Läs mer

Alla medarbetarsamtal och HR-processer som bokas och skapas i Evity kan synkroniseras med din vanliga kalender.

Kryss för stänga information.
Microsoft
Säkerhet

Koppla Evity till ditt Microsoft-konto för att använda Single Sign On vid inloggning.

Läs mer

Microsoft SSO garanterar högsta säkerhetsstandard, erbjuder 2-stegs verifiering och ger dig full kontroll över anställdas åtkomst till Evity.

Kryss för stänga information.
Microsoft One Drive
Produktivitet

Koppla Evity till One Drive för att ladda upp dokument och filer från ert filsystem.

Läs mer

Skapa kopplingar till dokument i er One Drive för att använda vid onboarding eller i personalhandboken. Ändringar i One Drive uppdateras automatiskt i Evity.

Kryss för stänga information.
Microsoft Teams
Kommunikation

Koppla företagets Teams-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Teams.

Läs mer

Evity skickar notifikationer om uppgifter, undersökningar, ledighetsförfrågningar och veckouppdateringar direkt till Teams.

Kryss för stänga information.
Slack
Kommunikation

Koppla företagets Slack-konto för att ta emot notifikationer från Evity direkt i Slack.

Läs mer

Evity skickar notifikationer om uppgifter, undersökningar, ledighetsförfrågningar och veckouppdateringar direkt till Slack.

Kryss för stänga information.
Team Tailor
Produktivitet

Koppla Evity till Team Tailor för att importera nya anställda mellan systemen.

Läs mer

Anställda kandidater från Team Tailor importeras automatiskt till Evity där ni kan påbörja onboardingprocessen.

Kryss för stänga information.
Visma Agda
Lön

Koppla Evity till Visma Agda för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Crona Lön
Lön

Koppla Evity till Crona Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Kontek Lön
Lön

Koppla Evity till Kontek Lön för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.
Fortnox
Lön

Koppla Evity till Fortnox för att synkronisera medarbetarinformation mellan systemen.

Läs mer

Integrationen möjliggör import av medarbetare från Evity till lönesystemet och vice versa. Uppdaterade uppgifter om medarbetarens lön, adress, bankkontonummer uppdateras automatiskt mellan systemen.

Kryss för stänga information.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo