MEDARBETARSAMTAL

Dokumentera medarbetarsamtal smidigt och effektivt

Missa aldrig en uppföljning av medarbetarsamtalen igen. Evity hjälper ledare och medarbetare att vara mer förberedda inför samtalen och att följa upp det ni kommer överens om.

Boka demo
Dokumentsymbol
Samtalshistorik
Check på den!
Mål / Uppgifter
Symbol för medarbetarsamtal
Samtalsmallar
Automationer
Automatisk uppföljning
Integrationer
Integration med
kalender

Dokumentera och följ upp era samtal

Ett enkelt arbetssätt som stöttar chefer i utvecklingsarbetet.

MALLAR

Använd egna eller Evitys mallar för medarbetarsamtal, löneprocess och svåra samtal.

HISTORIK

Chefer  och personal kan se samtalshistorik och genomförande av överenskomna aktiviteter.

ACCESS

Ställ in vem som kan se samtal med behörigheter. Historiken följer chefsskapet.

Mallar för möten och samtal.
Formulärsvar i medarbetarsamtalen.

Effektivare samtal

Chef och medarbetare är mer förberedda inför samtalen.

TYDLIG AGENDA

Skapa färdiga samtalsmallar med agenda och frågor för att stötta chef och förbereda medarbetaren.

FORMULÄR

Skicka formulär inför samtalen för att skapa ett diskussionsunderlag eller skapa självskattningar.

UPPGIFTER

Skapa mål och uppgifter direkt i samtalet. Evity hjälper till med uppföljning.

Underlättar administration

Med smarta notiser och funktioner.

OUTLOOK / GOOGLE

Alla möten som bokas i Evity synkroniserar till Microsoft Outlook och Google Calendar med en länk till mötesanteckningarna.

LEDIGA TIDER

Se luckor i bådas scheman när ni bokar samtal med era medarbetare.

RUMSBOKNING

Rum/lokal i outlook synkroniseras till Evity och kan tas med vid mötesbokning.

Smart bokning av medarbetarsamtal.

Ta del av vår mall för att genomföra effektiva medarbetarsamtal som ökar engagemang

Symbol för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal

Ladda ned vår mall för effektiva medarbetarsamtal.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo