MEDARBETARundersökningar

Använd data för att utveckla ert ledarskap och organisation

Sluta använda ouppdaterade mottagarlistor och flera olika verktyg för att genomföra undersökningar. Använd våra mallar eller skapa egna för att ta tempen på er verksamhet.

Boka demo
symbol för Medarbetarundersökningar
Enkel överblick av utveckling
Kalender för översikt.
Jämför resultat
Lägg till ny personal
Analys på teamnivå
Dokumentsymbol
Mallar för undersökning
Symbol för medarbetarsamtal
Ledarstöd

Följ era viktiga nyckeltal

Anpassa undersökningar för att mäta era viktigaste nyckeltal.

NYCKELTAL

Aggregera skalfrågor för att skapa nyckeltal som ni följer över tid. Exempelvis engagemang, motivation, säkerhet.

eNPS

Genomför undersökningar med en fråga för eNPS och följ er utveckling över tid.

STATISTIK

Se svarsdeltagande och genomsnitt på skalfrågor för att analysera svar. Jämför med föregående undersökning.

Smidig planering

Skapa egna intervall och mallar och låt Evity ta hand om utskick och påminnelser.

MALLAR

Använd våra eller skapa egna undersökningsmallar anpassade för er organisation.

INTERVALL

Genomför återkommande pulsmätningar, en undersökning per år, eller både och.

PLANERING

Använd HR-kalendern för att planera och skicka ut undersökningar automatiskt enligt ert intervall.

Underlätta administration

Använd formulär för enklare internkommunikation.

INTRODUKTION & AVSLUT

Använd formulär för att utvärdera er introduktions- och avslutsprocess och använd feedback för förbättring.

INFÖR EVENT

Skicka ut frågor om vilka som kan närvara och om de har specialkost inför era företagsevent.

ARBETSMILJÖ

Använd formulär för att genomföra skyddsronder och årliga uppföljningar i arbetsmiljöarbetet.

Svara på formulär från alla enheter.

Ladda ned vår mall för medarbetarundersökning som inspiration för egna undersökningar

symbol för Medarbetarundersökningar
Medarbetarundersökningar

Ladda ned vår mall för inspiration till frågor och arbetssätt för medarbetarundersökningar.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo