HR-KALENDER

Ett årshjul som gör arbetet åt dig, för alltid

Undvik powerpoint- och excel-planeringar. Skapa återkommande årsplaneringar som säger till rätt person, att göra rätt uppgift vid rätt tidpunkt.

Boka demo
HR-årsplanering och HR-kalender
Kalender för översikt.
Översikt av processer & frånvaro
Automationer
Automatiska processer
Integrationer
Integration med outlook/google

Planera era HR-processer en gång

Låt sedan Evity påminna rätt person att genomföra rätt process vid rätt tidpunkt.

PROCESSAUTOMATIONER

Låt Evity samordna era medarbetarsamtal, undersökningar, arbetsmiljö med påminnelser och information.

ARBETSRÄTT & KVALITET

Skapa en årsplanering tillsammans med oss som följer arbetsrättens krav och bra arbetssätt.

MALLAR

Skapa en helt egen års-planering eller använd våra mallar för processer och planering.

Överblick på vad som händer

Se viktiga händelser för personalen i en enkel översikt.

VIKTIGA DAGAR

Se personalens födelsedagar, årsdagar, första och sista dag i en årsöverblick.

MÖTEN

Se dina och ditt teams inbokade utvecklings-, medarbetar- och lönesamtal.

PROCESSER

Ge hela företaget möjlighet att se era planerade processer och event.

Synkroniserar med din kalender

Allt som sker i HR-kalendern kan du se i din egen kalender.

OUTLOOK / GOOGLE

Alla händelser i Evity synkroniserar till Microsoft Outlook och Google Calendar.

MÖTESBOKNING

Medarbetarsamtal och andra möten som bokas via Evity skapar mötesbokningar i din vanliga kalender.

SMIDIGARE ACCESS

I alla möten följer direktlänkar till mötesanteckningarna i Evity direkt från din vanliga kalender.

Hitta en tid som fungerar för alla mötesdeltagare

Ladda ned vår mall för en årsplanering som följer arbetsrätten och ger inspiration till en effektiv årsplanering.

HR-kalender för årsplanering.
Årsplanering

Ta del av vår mall för årsplanering som följer arbetsrätten med effektiva arbetssätt.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo