Lönerevision

Ett enklare sätt att genomföra er lönerevision

Spara tid och effektivisera er lönerevision. Evity ser till att rätt person har rätt uppgifter med ett automatiskt attestflöde mellan chefer och godkännare.

Boka demo
Automationer
Automatiskt flöde
Check på den!
Stöttar chefer & godkännare
Symbol för Klocka/tid
Sparar tid
Behörigheter
Behörighetsstyrd

Enkelt att komma igång

Det går snabbt att starta en revision och anpassa den för er organisation.

VIKTIGA DATUM

Sätt datum för när löneförslag ska vara klara, när revisionen ska godkännas och från och med när nya löner ska gälla.

ROLLER

Lägg till vilka som ska föreslå nya lönenivåer, godkänna/neka förslag och vem som är slutgodkännare för revisionen.

GRUPPER

Lägg till hela företaget eller skapa grupper för revisionen. Helt anpassningsbart för att stötta olika avtalsområden eller avdelningar.

Information om anställda

Lönehistorik och information om anställda i revisionen.

LÖNEHISTORIK

Se anställdas lönehistorik direkt i revisionen.

KOMMENTARER

Skicka kommentarer mellan föreslagare och godkännare för att motivera beslut.

MÅLUPPFYLLNAD (kommer snart)

Se medarbetarens måluppfyllnad direkt i revisionen.

Minskad administration

Automatiska påminnselser och ett smidigt flöde.

NOTIFIKATIONER

Evity notifierar alla som har en roll i revisionen och hjälper till att föreslagare och godkännare håller deadline.

AUTOMATISK FÖRÄNDRING

Vid slutgodkännande ändras lönerna automatiskt på medarbetarnas personkort. Detta kan ske både bakåt och framåt i tiden.

ÖVERBLICK

Alla får en överblick av effekten av löneökningarna och om man håller sig inom målsättning/budget.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo