PERSONALHANDBOK & DOKUMENT

Hantera er information och dokumentation på en plats

Spara inte dokument och information här och där längre. Låt Evity samla alla dokument om din personal och HR-frågor på en plats.

Boka demo
Dokumentsymbol
Förenkla information
Digital signering
Digital signering
Behörigheter
Behörigheter
Kalender för översikt.
Samla på en plats
Symbol för medarbetarsamtal
Ledarstöd

Dokument om personal

Samla alla dokument om medarbetare på en plats.

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Ladda upp eller skapa anställningsavtal för varje medarbetare på en plats.

HISTORIK

Låt medarbetare ladda upp egna dokument som exempelvis sjukintyg.

BEHÖRIGHET

Ställ in behörigheter för vem som har tillgång till att se och ladda upp dokument om personalen.

Dokument för organisation

Personalhandbok, policies och andra dokument.

DOKUMENT

Ladda upp alla sorts dokument och ställ in behörigheter för vem som har tillgång till dem.

PERSONALHANDBOK

Skapa er personalhandbok direkt i Evity och kategorisera innehållet.

INTEGRATION

Importera filer direkt från er One Drive eller Google Drive. Uppdateringar i er drive uppdateras i Evity.

Dokument för signering

Alla signerade dokument sparas kopplad till medarbetaren i Evity.

SIGNERADE AVTAL

Sparas på medarbetarens personkort med status och digital stämpel.

ANDRA DOKUMENT

Skicka policies, sekretess och andra dokument för signering.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo