Brightnest kvalitessäkrar sitt HR-arbete med Evity

December 19, 2022

Kundcase

Ett mindre bolag som växer snabbt kan drabbas av HR-växtvärk. Ett växande team betyder inte sällan fler mellanchefer och utspritt personalansvar, rekryteringar back to back, papper i högar och allt fler flöden att hålla reda på.

Johanna Grimståhl upplevde precis det. Hon är vd för koncernen Brightnest Group som erbjuder konsulttjänster inom kommunikation, digital marknadsföring och system- och affärsutveckling i Luleå, Göteborg, Stockholm och Gällivare. Tillväxtambitionerna är höga. Idag har Johanna ett fyrtiotal anställda och om tre år spår hon att den siffran fördubblats.

- Problemet hos oss var att allt HR-relaterat var utspritt på servern, på min dator, i mitt huvud, på min Onedrive, på kollegors Onedrives. Vi hade ingen samlad plats och inget samlat arbetssätt, och det gjorde oss sårbara. Jag kände att ska vi klara vår tillväxtresa utan att lägga enorma mängder tid på HR så behövs ett smart system som håller ihop allt, säger Johanna.

"Problemet hos oss var att allt HR-relaterat var utspritt på servern, på min dator, i mitt huvud, på min Onedrive, på kollegors Onedrives. Vi hade ingen samlad plats och inget samlat arbetssätt, och det gjorde oss sårbara."

Hon kom i kontakt med Evity och insåg snabbt att Umeå-bolagets plattform som hjälper kunderna att systematisera, följa upp och samla allt HR-arbete på en enda plats, var precis det hon behövde. Idag är Evitys plattform HR-ryggraden i Brightnest Groups alla bolag.

- Där ligger till exempel alla våra policies och allt som rör onboarding av nya medarbetare, där skickar vi ut anställningsavtal och sekretessavtal, göra medarbetarundersökningar, och förbereder och dokumenterar medarbetarsamtal. Alla anställda har ett kontaktkort med allt från personuppgifter och födelsedag till kontonummer och specialkost. Det är ett system som är både lätt att använda och förstå.

Nu andra året som Evity-kund ser Johanna klara positiva effekter.

- Nu är det tydligt att vi jobbar på samma sätt i alla bolagen. Alla medarbetare får rätt information vid rätt tillfälle. Vi sparar in tid på varenda onboarding eftersom så mycket är automatiserat, och gör man som vi ungefär två rekryteringar i månaden så gör det skillnad. Det frigör tid till annat.

”Vi sparar in tid på varenda onboarding”

Supporten från team Evity beskriver hon som utmärkt.

- Plattformen utvecklas och förbättras hela tiden eftersom det finns en lyhördhet gentemot oss som kund. Vi kan komma med feedback utifrån vårt bolags behov och Tommy och gänget lyssnar. I chatten får vi hjälp om något trasslar, ofta är problemet löst samma dag eller dagen efter och det känns tryggt.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo