Medarbetarsamtal

Ta del av våra bästa tips för att skapa högre engagemang via era medarbetarsamtal.

Fler mallar för att hjälpa dig utveckla er verksamhet

Symbol för Medarbetarsamtal
Medarbetarundersökning

Ta del av vår mall för en medarbetarundersökning baserad på SCARF-modellen från neuro-ledarskap.

Symbol för Medarbetarsamtal
Introduktion

Ta del av vår mall för en lyckad introduktion av nya medarbetare.

Symbol för Medarbetarsamtal
Årsplanering

Ta del av vår mall för en årsplanering som följer arbetsrätten och stöttar dina chefer.

Saknar du en mall i din organisation?

Hör av dig till amanda@evity.hr. Vi skapar mallar för processer kontinuerligt och hjälper gärna till!

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.