Varför använda Evity?

August 8, 2023

Evity
Tommy Eriksson
Vd

I dagens konkurrensutsatta marknad spelar HR en avgörande roll för att säkerställa ett företags framgång och tillväxt. Genom att välja rätt HR-verktyg kan ni se till att HR-arbetet fungerar optimalt och att organisationen uppnår sina mål. Här är några anledningar varför Evity bör vara ditt förstahandsval när det gäller HR-verktyg.

Hur Evity hjälper dig som äger HR-arbetet

1. Företagsägare och VD: Som beslutsfattare vet du hur viktigt det är att ha kostnadseffektiva och skalbara lösningar. Evity är utformat för att ge maximal effektivitet, vilket hjälper ditt företag att växa utan att dra på dig för stora kostnader.

2. HR-chefer och direktörer: Evity minskar den manuella arbetsbördan genom att automatisera processer. Genom att använda Evity kan du säkerställa att ditt team och dina ledare arbetar effektivt, och att du har tillgång till korrekt och uppdaterad data när som helst.

3. HR-generalister: Med många olika tidsslukande uppgifter att hantera, kan du dra nytta av Evitys helhet. Oavsett om det gäller onboarding, anställningsförfaranden eller medarbetarundersökningar, erbjuder Evity lösningar som gör ditt arbete enklare och mer effektivt.

"Med Evity har vi systematiserat allt från medarbetarsamtal till löneprocessen, pulsmätningar, onboarding och offboarding." Johanna Grimståhl - CEO, Brightnest

Hur Evity gynnar ledare och medarbetare

Evity är utvecklat för att verkligen stötta ledare i sitt ansvar att utveckla både medarbetare och organisation. Här är några fördelar för ledare och medarbetare i organisationer som använder Evity.

Ledare:

1. Beslutsstöd: Med tillgång till realtidsdata och analyser kan ledare fatta informerade beslut snabbt. Evitys rapporteringsfunktioner belyser viktiga trender och mönster, vilket ger ledare insikter som är avgörande för strategisk planering.

2. Teamöversikt: Ledare kan få en snabb överblick över sitt teams prestation vilket underlättar för dem att identifiera styrkor, svagheter och områden för förbättring.

3. Medarbetarutveckling: Med hjälp av Evity kan ledare identifiera högpresterande individer och potentiella framtida ledare inom deras team. Detta underlättar för dem att erbjuda rätt utbildning och mentorprogram.

Medarbetare:

1. Självbetjäning: Medarbetare kan enkelt komma åt sina personliga uppgifter, löneuppgifter, förmåner och mer. Detta minskar behovet av att ständigt vända sig till HR eller ledare för grundläggande förfrågningar.

2. Feedback och utveckling: Evitys funktion för medarbetarsamtal gör det enkelt för medarbetare att få regelbunden feedback, sätta mål och följa sina framsteg. Detta främjar deras personliga utveckling.

3. Öppen kommunikation: Med integrerade kommunikationsverktyg främjar Evity en kultur av öppenhet och samarbete. Medarbetare kan enkelt kommunicera med kollegor, ledare och HR, vilket bidrar till att skapa en mer sammanhängande och produktiv arbetsmiljö.

Sammantaget är Evity inte bara ett verktyg för HR, utan det fungerar som en omfattande plattform som gynnar alla nivåer inom organisationen. Genom att skapa en mer effektiv, informerad och engagerad arbetsmiljö, hjälper Evity ditt företag att uppnå sina affärsmål samtidigt som vi kvalitetssäkrar hur ni tar hand om er mest värdefulla tillgång: människorna 🚀

"Evity kvalitetssäkrar vårt HR-arbete och ger oss bättre koll, uppföljning och struktur än vad vi har kunnat ha tidigare." Lin Haspel - Vice VD, StjärnaFyrkant

Utmaningarna ni löser med Evity

1. Effektivitet: En av de största utmaningarna för HR-ansvariga och ledare är att hantera repetitiva och tidskrävande manuella processer. Evity effektiviserar genom att automatisera många av dessa processer. Istället för att spendera timmar på manuellt arbete kan ni fokusera på strategiska uppgifter istället. Detta optimerar verksamheten, frigör värdefull tid och säkerställer att inget faller mellan stolarna.

2. Datahantering: I en värld där data är makt, måste HR-avdelningen kunna lita på sitt datahanteringssystem. Evity erbjuder ett robust system där all information lagras på ett säkert och organiserat sätt i enlighet med GDPR. Inga fler timmar av grävande genom filer eller kämpande med komplicerade program.

3. Efterlevnad: Att ständigt vara uppdaterad inom arbetsrätten och bestämmelser är ofta svårt. Fel kan leda till dyra böter, ett skadat rykte och energislukande processer. Evity hjälper er att följa lagar och regler. Med regelbundna uppdateringar och påminnelser säkerställer Evity att ditt företag alltid är i linje med de senaste bestämmelserna.

4. Anställdas engagemang: Vi förstår vikten av att engagera och behålla medarbetare. Genom våra lättanvända funktioner kan HR och ledare enkelt arbeta med anställdas tillfredsställelse, genomföra medarbetarsamtal och skapa skräddarsy utvecklingsplaner. Allt detta bidrar till en mer engagerad, motiverad och produktiv arbetsplats.

5. Kostnadsstyrning: Budgetrestriktioner är en verklighet för de flesta företag. Med Evity får du inte bara ett prisvärt verktyg, det effektiviserar processer vilket innebär ytterligare kostnadsbesparingar på lång sikt. Investeringen betalar av sig själv inom 2-4 månader genom effektivitetsökningar och kostnadsbesparingar.

Företag som arbetar strukturerat och effektivt med dessa kritiska utmaningar har lättare att attrahera och behålla personal, ökar engagemang och i slutändan ökar sin vinst.

"Evity är en plattform där både chefer och medarbetare kan nå samma information vilket skapar en tydlighet och transparens." Linda Orregård - CFO, Kaiding

Vill du se hur Evity kan stötta dig och din organisation? Boka en demo här ➡️

Liknande inlägg

No items found.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo