Ny funktion - Lönerevision

October 10, 2023

Produkt
Tommy Eriksson
Vd

Spara tid och förenkla lönerevisionen med vår nya funktion 🎉

Vi på Evity strävar alltid efter att göra HR-processer enklare, snabbare och mer transparenta. Därför är vi oerhört glada att introducera vår senaste funktion: Lönerevision. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur denna nya funktion kan förenkla och förbättra lönerevisionsprocessen.

Vad är Lönerevision?

Lönerevision är en funktion som har utvecklats för att hjälpa företag att systematiskt och effektivt hantera löneförändringar. Funktionen hjälper alla i processen att få en bra överblick av processen samt data för varje medarbetare.

Varför ska ni använda Evity för lönerevisionen? 

Det är vanligt att företag genomför lönerevision genom att skicka excel-listor mellan chefer, HR, CFO och VD. Detta innebär risker att löneinformation skickas till fel personer och att personuppgifter inte hanteras i enlighet med GDPR.

Med Evitys lönerevision får föreslagare och godkännare endast access till personer de ska hantera i lönerevisionen och systemet hjälper alla att genomföra sitt ansvar inom revisionens deadline.

När alla löneförslag godkänns uppdateras lönerna automatiskt på medarbetarnas personkort och löneinformationen skickas till lönesystemet.

Detta sparar mycket tid, underlättar för chefer och minskar administration kopplad till löneförändringarna.

Vi tror att Lönerevision kommer att förenkla löneprocessen för många företag. Den tar bort mycket av det manuella arbetet och gör det enklare än någonsin att genomföra effektiva lönerevisioner. Boka en demo med oss om du vill se hur denna funktion kan hjälpa ditt företag med lönerevision.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo