HR

Tips för din onboarding av nya medarbetare

Ta del av tips och vår mall för en lyckad introduktion av nya medarbetare.
Tommy Eriksson
10 minuters läsning

En bra start gör stor skillnad

Grattis! Du har hittat rätt person för rollen och anställningsavtalet är signerat, puh, du kan andas ut. Nu börjar det roliga och mycket viktiga jobbet att få in personen i teamet och sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Lite statistik
 • Enligt Gallup anser endast 12% av nya medarbetare att de fått en mycket bra onboarding.
 • Enligt SHRM slutar ca 50% av medarbetare inom 18 månader.
 • En studie på Corning Glass Works visade att medarbetare som genomgått en strukturerad onboarding var 69% mer sannolikt kvar på företaget efter 3 år.

Det finns mycket mer statistik som visar på fördelar med en strukturerad onboarding via en enkel google-sökning. Och vill du läsa mer om teorin bakom en lycka onboarding rekommenderar vi denna artikel.

I vår introduktionsmall utgår vi från Talya Bauers ramverk som kallas "the 4 c's".

 • Compliance (Formalia)
 • Gå igenom policys och juridiska regler på arbetsplatsen.
 • Clarification (Tydliga förväntningar)
 • Gå igenom den anställdes roll och förväntningar på rollen.
 • Culture (Organisationskultur)
 • Gå igenom vilka normer, formella och informella, som finns på arbetsplatsen.
 • Connection (Relationer)
 • Ge den anställda förutsättningar att lära känna teamet och andra personer på arbetsplatsen.
 • Vi rekommenderar att största möjliga fokus läggs på denna del då det har störst påverkan långsiktigt både för trivsel, effektivitet och välmående.

Nedan ger vi våra tips för att komma igång.

Vad, Vem, När?

Första steget är att strukturera upp allt som behöver genomföras i en onboarding, vem som ska utföra det och när det ska vara genomfört i förhållande till medarbetarens första dag. För tips kring detta kan ni få vår mall för onboarding.

Ge någon i teamet en buddy-roll

Att ha en buddy som medarbetaren kan ställa mer informella frågor till och få hjälp i sitt arbete ökar effektiviteten att komma in i sitt arbete, kulturen och teamet.

Följ upp onboardingen

Följ upp medarbetaren efter en vecka, månad, två månader och tre månader för att säkerställa att hen kommer in i team och arbete ordentligt.

Förändra onboardingprocessen kontinuerligt

I uppföljningen får ni värdefull feedback på vad som fungerar bra och mindre bra i er process. Gör små ändringar baserat på feedback och testa när nästa nya medarbetare börjar. På så sätt utvecklar ni er process och får bättre resultat i onboardingen.

Om möjligt, digitalisera

En onboarding har ofta många delansvariga. Det är närmsta chef, VD, ekonomi och IT som ska beställa saker, gå igenom rutiner, visa arbetsplatsen osv. Det fungerar att ha en excel-lista med alla olika delar, men arbetet underlättas otroligt mycket med en mjukvara som automatiserar denna process. Evity är ett av många alternativ för att digitalisera sin onboarding.

Vår mall för onboarding

Om du vill ta del av vår mall för onboarding fyller du i formuläret nedan så skickar vi den till din epost.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.