Två frågor för att öka motivation och resultat i din organisation

December 19, 2022

HR

Veckovisa möten mellan chef och medarbetare ökar engagemang och resultat i team

Medarbetarsamtal är lagstadgade i Sverige och är en viktig del av chefens och medarbetarens dialog för att arbeta med utveckling, trivsel, arbetsmiljö och andra saker som kan påverka medarbetarens arbete. Från samtal med flera hundra företag i Sverige vet vi att medarbetarsamtalet sker mellan 1-4 gånger per år beroende på företagets arbetssätt. Vi tror att många företag, ledare och medarbetare skulle gynnas av att genomföra korta veckovisa avstämningar kombinerat med det traditionella medarbetarsamtalet.

En studie på 15 000 teams på Cisco

Ligger som grund till resultatet att avstämningar veckovis ökar engagemang och resultat i team. Detta summeras av författarna Marcus Buckingham och Ashley Goodall i boken Nine lies about work utgiven av Harvard Business Review Press.

I studien kollade författarna på högpresterande och engagerade team och hittade en röd tråd mellan dem. I dessa team genomför team-ledare veckovisa avstämningar med sina medarbetare där de ställde två frågor:

  • Vad är dina prioriteringar kommande vecka? 
  • Hur kan jag hjälpa dig? 

Dessa frågor hjälper medarbetaren att få stöd i sitt arbete kontinuerligt och en känsla av att team-ledaren stöttar och hjälper till när det finns problem eller något att diskutera.

Resultatet

  • Team som använde metoden ökade engagemanget med 13%.
  • Team som gjorde avstämningar en gång i månaden minskade engagemanget med 5%.

Anledningen till minskat engagemang vid färre avstämningar var att det blev generella diskussioner snarare än att diskutera konkreta problem och prioriteringar som medarbetaren behöver göra varje vecka för att genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Slutsats

Författarnas slutsats är att frekvens är bättre än kvalitet när det kommer till medarbetarsamtal som ökar engagemang och prestation.

Kom igång

Har du funderat på hur du kan vara en mer närvarande chef och skapa högre engagemang och motivation hos dina medarbetare. Då tycker vi att du bör testa denna metod.

För att komma igång:

  • Ta upp metoden på ett personal-/teammöte och fråga vad dina medarbetare tycker om arbetssättet. Diskutera igenom alla frågor som dyker upp.
  • Boka in återkommande möten på 10 minuter varje vecka med alla medarbetare.
  • Börja genomföra möten och dokumentera alltid om ni kommer överens om att du eller medarbetaren ska följa upp eller genomföra en uppgift.
  • Kom ihåg att ha en coachande approach till dessa möten. Var ett bollplank till medarbetarna och ställ frågor när de inte själva har kommit på en lösning för ett problem.

Om det känns jobbigt/onaturligt i början är det helt ok. Du har många veckor per år att bli bättre på att genomföra dessa möten.

Referens

Vill du lära dig mer om metoden och andra ledarskapstips rekommenderar vi boken Nine Lies About Work.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo