Två frågor för att öka motivation och resultat i din organisation

Inspiration hur du som ledare kan öka engagemang och tillit hos dina medarbetare.

Författare:
Tommy Eriksson

Veckovisa möten mellan chef och medarbetare ökar engagemang och resultat i team

Medarbetarsamtal är lagstadgade i Sverige och är en viktig del av chefens och medarbetarens dialog för att arbeta med utveckling, trivsel, arbetsmiljö och andra saker som kan påverka medarbetarens arbete. Från samtal med flera hundra företag i Sverige vet vi att medarbetarsamtalet sker mellan 1-4 gånger per år beroende på företagets arbetssätt. Vi tror att många företag, ledare och medarbetare skulle gynnas av att genomföra korta veckovisa avstämningar kombinerat med det traditionella medarbetarsamtalet.

En studie på 15 000 teams på Cisco

Ligger som grund till resultatet att avstämningar veckovis ökar engagemang och resultat i team. Detta summeras av författarna Marcus Buckingham och Ashley Goodall i boken Nine lies about work utgiven av Harvard Business Review Press.

I studien kollade författarna på högpresterande och engagerade team och hittade en röd tråd mellan dem. I dessa team genomför team-ledare veckovisa avstämningar med sina medarbetare där de ställde två frågor:

  • Vad är dina prioriteringar kommande vecka? 
  • Hur kan jag hjälpa dig? 

Dessa frågor hjälper medarbetaren att få stöd i sitt arbete kontinuerligt och en känsla av att team-ledaren stöttar och hjälper till när det finns problem eller något att diskutera.

Resultatet

  • Team som använde metoden ökade engagemanget med 13%.
  • Team som gjorde avstämningar en gång i månaden minskade engagemanget med 5%.

Anledningen till minskat engagemang vid färre avstämningar var att det blev generella diskussioner snarare än att diskutera konkreta problem och prioriteringar som medarbetaren behöver göra varje vecka för att genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Slutsats

Författarnas slutsats är att frekvens är bättre än kvalitet när det kommer till medarbetarsamtal som ökar engagemang och prestation.

Kom igång

Har du funderat på hur du kan vara en mer närvarande chef och skapa högre engagemang och motivation hos dina medarbetare. Då tycker vi att du bör testa denna metod.

För att komma igång:

  • Ta upp metoden på ett personal-/teammöte och fråga vad dina medarbetare tycker om arbetssättet. Diskutera igenom alla frågor som dyker upp.
  • Boka in återkommande möten på 10 minuter varje vecka med alla medarbetare.
  • Börja genomföra möten och dokumentera alltid om ni kommer överens om att du eller medarbetaren ska följa upp eller genomföra en uppgift.
  • Kom ihåg att ha en coachande approach till dessa möten. Var ett bollplank till medarbetarna och ställ frågor när de inte själva har kommit på en lösning för ett problem.

Om det känns jobbigt/onaturligt i början är det helt ok. Du har många veckor per år att bli bättre på att genomföra dessa möten.

Referens

Vill du lära dig mer om metoden och andra ledarskapstips rekommenderar vi boken Nine Lies About Work.

Liknande inlägg

Blogg post picture
Årsplanering för ditt HR-arbete

En genomgång av arbetsrättens krav på dig som arbetsgivare.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Tips för din onboarding av nya medarbetare

Inspiration för dig som vill skapa en ny eller uppdatera er introduktion av nyanställda.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Två frågor för att öka motivation och resultat i din organisation

Inspiration hur du som ledare kan öka engagemang och tillit hos dina medarbetare.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Tips hur du kan arbeta systematiskt med er arbetsmiljö.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Kommunikation som underlättar ditt HR-arbete

Läs hur Noor kommunicerar med sina anställda på ett avslappnat och effektivt sätt.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Förändringar i LAS

Så här påverkas du av förändringarna av LAS under 2022.

Läs mer
-->