Tips för offboarding av medarbetare

Några tips för en professionell offboarding för medarbetare som ska sluta.

Författare:
Tommy Eriksson

Ett bra sista intryck stärker ert arbetsgivarvarumärke

Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke genomsyrar all kontakt med era medarbetare från första intervjun till deras sista dag och efter det. Utöver utvecklande arbetsuppgifter och bra ledare är genomtänkta onboarding-processer, utvecklingsplaner, teamaktiviteter och karriärvägar viktiga delar i den anställdes upplevelse av er som arbetsgivare och strategier för att behålla medarbetarna. 

Men medarbetare slutar av olika anledningar vilket ofta är påfrestande för organisationen och dess ledare. 

Det är även en möjlighet till att få feedback på och utvärdera ert personalarbete samt att stärka ert arbetsgivarvarumärke genom att skapa en så bra sista upplevelse som möjligt av er som arbetsgivare för medarbetaren.


Varför är offboarding-processen viktig?

När en anställd slutar kommer den antingen att vara en ambassadör för, eller berätta om sina dåliga erfarenheter av, er som arbetsgivare. Kort och gott kommer ambassadörer hjälpa till att sprida budskapet att ni är en bra arbetsgivare i sitt nätverk vilket kan hjälpa till i framtida rekryteringar. 

En effektiv offboarding skapar även tydlighet för ledare och medarbetare vad som ska göras och hur det ska ske innan sista dagen. Det underlättar för den/de som ska ta över arbetsuppgifter samt hur feedback och utvärdering ska gå till. 

Summerat så ger en bra Offboarding

  • En smidigare process för de/den som tar över arbetsuppgifter. 
  • En större sannolikhet att medarbetaren söker arbete hos er igen.
  • En större sannolikhet att medarbetaren rekommenderar er som en bra arbetsgivare inom sitt nätverk och hemsidor som Glassdoor.

Vad ska ingå i en offboarding-process? 

När en medarbetare slutar är det några delar som alltid bör ingå.

  • Flytta/delegera medarbetarens arbetsuppgifter
  • Genomföra en exit-intervju
  • Lämna tillbaka utrustning
  • Ta bort access till konton
  • Genomföra en aktivitet med teamet

Hur kommer jag igång med offboarding på bästa sätt? 

En bra planering och ett tydligt ansvar för de olika uppgifterna i offboarding-processen via checklistor förenklar verkligen arbetet. 

Vi har tagit fram checklistor och en mall för exit-intervju som du kan implementera direkt i din verksamhet. Vill du ta del av vår mall för offboarding tar du kontakt med vår VD Tommy Eriksson på tommy@evity.hr eller 070-696 70 22. 

Liknande inlägg

Blogg post picture
Tips för offboarding av medarbetare

Några tips för en professionell offboarding för medarbetare som ska sluta.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Brightnest kvalitessäkrar sitt HR-arbete med Evity

Lär hur Brightnest samlat och kvalitetssäkrat sitt HR-arbete med Evity.

Läs mer
-->