Revolutionera Ditt HR-arbete med AI

June 21, 2023

HR
Tommy Eriksson
Vd

Bakgrund om generativ AI och varför den passar för HR

Generativ AI, som ChatGPT, är kapabel att skapa innehåll genom att simulera mänskligt språk. Denna teknik använder sofistikerade neurala nätverk som kan bearbeta och analysera stora mängder data. Inom HR kan detta spela en kritisk roll genom att öka effektiviteten, förbättra anställningsprocessen, minska risken för fel, och skapa en mer personlig erfarenhet för medarbetarna. Genom att eliminera repetitiva och tidskrävande uppgifter, kan HR-personal fokusera på strategiska initiativ och människocentrerat arbete. Vi ger nedan tips på 5 olika områden där du kan börja använda ChatGPT redan idag för att underlätta ert arbete.

Onboarding/Offboarding

En effektiv onboardingprocess är avgörande för att engagera och behålla talanger. AI kan automatisera delar av processen, såsom att skapa anpassade välkomstmaterial och hålla reda på nödvändiga dokument. Vid offboarding hjälper AI till att säkerställa att inga steg missas och samlar värdefull feedback för framtida förbättringar.

Värde:

 • Snabbare och smidigare processer.
 • Förbättrat engagemang hos nya anställda.
 • Värdefull datainsamling.

Prompts för att komma igång:

 • "Skapa en detaljerad onboardingplan för en ny dataanalytiker."
 • "Generera ett välkomstmail med nödvändig information för nya anställda."
 • "Skapa en checklista över dokument som behövs för onboarding."
 • "Utforma en offboarding-process som inkluderar feedback-insamling."
 • "Ge mig råd om hur vi kan förbättra vår nuvarande onboarding-process."

Medarbetarutveckling

AI kan analysera kompetenser och prestationer för att hjälpa HR i att skräddarsy utvecklingsplaner. Genom att identifiera utbildningar, mentorskap och karriärmöjligheter, kan AI stödja medarbetarnas tillväxt.

Värde:

 • Personlig och målinriktad utveckling.
 • Ökad medarbetarnöjdhet och produktivitet.

Prompts för att komma igång:

 • "Föreslå online-kurser inom projektledning."
 • "Hjälp mig att utforma en utvecklingsplan för kundtjänstpersonal."
 • "Vilka mentorskapsprogram kan vi implementera för juniora medarbetare?"
 • "Ge mig förslag på hur vi kan främja intern karriärmobilitet."
 • "Identifiera viktiga kompetenser för en senior marknadsförare."

Medarbetarundersökningar

AI kan inte bara hjälpa till att skapa och distribuera medarbetarundersökningar utan även analysera svaren för att avkoda trender och mönster. Detta ger HR möjlighet att agera proaktivt på feedbacken.

Värde:

 • Förbättrad förståelse för medarbetarnas välbefinnande.
 • Data-drivna insikter för arbetsplatsförbättringar.

Prompts för att komma igång:

 • "Analysera feedback från senaste undersökningen och identifiera mönster."
 • "Förslag på åtgärder baserat på medarbetarundersökningens resultat."
 • "Hjälp mig att utforma en uppföljande undersökning för att mäta framsteg."
 • "Vilka metoder kan vi använda för att öka svarsfrekvensen i medarbetarundersökningar?"
 • "Skapa en medarbetarundersökning som fokuserar på arbetsmiljö."

Dokument, Policys och Personalhandböcker

Genom att använda AI för att skapa och uppdatera dokument, policys och handböcker, kan HR säkerställa att dessa är aktuella, konsekventa och i linje med lagstiftning.

Värde:

 • Tidsbesparingar och minskad risk för fel.
 • Ökad efterlevnad av lagar och förordningar.

Prompts för att komma igång:

 • "Skapa en mall för anställningsavtal inklusive standardklausuler."
 • "Hjälp mig att utveckla en användarvänlig personalhandbok."
 • "Generera en policy för fjärrarbete som inkluderar bästa praxis."
 • "Skapa en interaktiv FAQ-sektion för vår interna HR-webbplats."
 • "Uppdatera vår integritetspolicy enligt den senaste dataskyddslagstiftningen."

Ledarstöd

AI kan ge ledare tillgång till data och insikter som hjälper dem att fatta välgrundade beslut gällande deras team, samt ge dem verktyg för att förbättra sitt ledarskap.

Värde:

 • Bättre beslutsfattande baserat på data.
 • Stärkt ledarskap och teamdynamik.

Prompts för att komma igång:

 • "Vilka är de senaste trenderna inom ledarskapsutveckling?"
 • "Hjälp mig att skapa en plan för att förbättra kommunikationen inom mitt team."
 • "Vilka verktyg och resurser kan hjälpa mig att hantera ett distansarbete-team effektivt?"
 • "Ge mig råd om hur jag kan stödja medarbetarnas välbefinnande."
 • "Ge mig en översikt över mitt teams prestationer de senaste 6 månaderna."

Framtidens HR

Vi tror att framtidens HR kommer att vara djupt rotad i samarbete mellan människor och AI. Genom att dra nytta av AI:s dataanalyser och automatiseringskapaciteter, kan chefer, VD:ar, ekonomichefer och HR-avdelningar skapa en mer adaptiv, effektiv, och människocentrerad arbetsplats. Detta kommer inte bara effektivisera organisationen, utan också göra ledarskapet mer medarbetaranpassat och kvalitativt.

Vi följer utvecklingen av generativ AI med spänning och undersöker hur vi kan skapa ännu mer värde till våra kunder från Evity med denna teknologi.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo