Ta tempen på din organisation

December 19, 2022

HR

Ta ditt personalarbete till nästa nivå genom medarbetarundersökningar

Oavsett om du vill förbättra arbetsmiljö, kultur, motivation eller andra faktorer så hjälper kontinuerliga undersökningar dig att mäta förändring över tid samt ger dig indikation vart du bör lägga fokus i förbättringsarbetet.

Puls eller årlig undersökning?

Två vanliga sätt att genomföra undersökningar är via en pulsmätning eller en mer omfattande årlig undersökning.

En pulsmätning sker med korta intervall som veckovis eller månadsvis med några få frågor per tillfälle och skapar en överblick av hela året. Fördelen med pulsmätning är att medarbetare endast behöver tänka tillbaka en kort tidsperiod vilket gör svaren mer tillförlitliga för just det tillfället. Att se svaren över tid ger även en bild av hur externa händelser eller arbetsbelastning påverkar svaren. Nackdelen kan vara att undersökningen upplevs komma ut för ofta.

En årlig undersökning har fler frågor och ger en ögonblicksbild av läget i organisationen. Fördelen med detta är att du får en överblick över organisationen direkt och kan skapa en åtgärdsplan som direkt relaterar till svaren i undersökningen. Nackdelen är att vi har svårt att tänka hela året när vi svarar på en undersökning så händelser och arbetsbelastning de senaste månaderna påverkar svaren i stor utsträckning.

Det finns inget rätt eller fel när du väljer intervall för din undersökning utan det är hur den passar in i din organisation och hur mycket tid du har att analysera och återkoppla åtgärder som bör vara avgörande i ditt val.

Kom ihåg att alltid återkoppla resultat och om det sker åtgärder baserat på svaren i undersökningen till dina medarbetare.

Frågor och svarsalternativ

Det finns många olika perspektiv på hur du bör ställa frågor samt samla in svar i medarbetarundersökningar. I vår mall ställer vi påståenden som medarbetaren svarar på genom en skala på 1-6.

Det finns flera syften till detta arbetssätt:

  • Medarbetaren behöver ta ställning till påståendet genom skalan 1-6 där det inte finns ett neutralt alternativ.
  • Frågorna utgår från medarbetarens upplevelse av påståendet.
  • Alla svar skapar tillsammans ett index som ger övergripande information som underlag för verksamhetsutveckling.
Bakomliggande modell för undersökning

I vår mall har vi valt att utgå från neuroledarskap och SCARF-modellen som beaktar situationer och drivkrafter som finns hos alla individer. Att utgå från personalens drivkrafter och motivation ger nyttig information för att utveckla företagets ledarskap, kommunikation, planering och övergripande personalarbete så att det anpassas efter medarbetarnas och verksamhetens behov.

Använda Evity som verktyg för era undersökningar? 

Vill du veta mer hur Evity kan hjälpa er organisation med medarbetarundersökningar kan du boka en kostnadsfri demo med oss.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo