HR

Kommunikation som underlättar ditt HR-arbete

Läs mer om hur Noor kommunicerar för att uppfylla MBL och öka medarbetarnas delaktighet.
Tommy Eriksson
6 minuters läsning

Kommunikation som stärker ert arbetsgivaransvar

Ligger du sömnlös om nätterna och funderar hur du ska få till kommunikationen med dina medarbetare och facket för att uppfylla informationsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)?

Lugn, det gör inte vi heller.

Men, alla företag påverkas av MBL när det planeras förändringar i organisationen eller i de anställdas anställningsförhållanden.

Tips på hur du kan arbeta systematiskt med detta

Noor är ett företag som arbetar proaktivt med att informera medarbetare löpande för att dels involvera hela företaget i sin utveckling framåt samt informera om eventuella förändringar.

Hur gör de då?

I mindre bolag utan kollektivavtal kan det vara utmanande för arbetsgivaren att, på ett systematiserat sätt, fullgöra sin informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen. Jag arbetar som HR-ansvarig i just en sådan organisation och har löst detta genom att införa ett veckobrev från HR. I veckobrevet delges personalen framförallt information om organisationsförändringar, personaländringar samt nya policies och riktlinjer. - Fredrik Lindahl

Genom att skicka ut information kontinuerligt känner sig de anställda involverade i beslut och har möjlighet att påverka företagets utveckling.

Ett perfekt tillfälle att visa uppskattning

Veckobrevet avslutas genom att hylla personal som bidragit med något extra under den gångna veckan. I veckobrevet sker detta under rubriken ”Veckans Cred från Fred.

Detta bidrar till en skön känsla på kontoret, för vem vill inte ha cred från Fred ;)

Kom igång och hitta ett sätt som passar er

Om ni vill komma igång med ett liknande arbetssätt bör ni strukturera det så att passar in i er organisation. Några punkter att tänka på:

  • Vem/vilka ska skriva nyhetsbrevet?
  • Hur ofta ska vi skicka information? En gång i veckan, månaden, kvartalet.
  • Vilken sorts information ska ingå i brevet? 
  • Hur ska vi visa uppskattning genom ett nyhetsbrev? 

Testa er fram och fråga gärna om feedback från era medarbetare hur de upplever nyhetsbrevet.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.