Kommunikation som underlättar ditt HR-arbete

December 19, 2022

HR

Kommunikation som stärker ert arbetsgivaransvar

Ligger du sömnlös om nätterna och funderar hur du ska få till kommunikationen med dina medarbetare och facket för att uppfylla informationsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)?

Lugn, det gör inte vi heller.

Men, alla företag påverkas av MBL när det planeras förändringar i organisationen eller i de anställdas anställningsförhållanden.

Tips på hur du kan arbeta systematiskt med detta

Noor är ett företag som arbetar proaktivt med att informera medarbetare löpande för att dels involvera hela företaget i sin utveckling framåt samt informera om eventuella förändringar.

Hur gör de då?

I mindre bolag utan kollektivavtal kan det vara utmanande för arbetsgivaren att, på ett systematiserat sätt, fullgöra sin informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen. Jag arbetar som HR-ansvarig i just en sådan organisation och har löst detta genom att införa ett veckobrev från HR. I veckobrevet delges personalen framförallt information om organisationsförändringar, personaländringar samt nya policies och riktlinjer. - Fredrik Lindahl

Genom att skicka ut information kontinuerligt känner sig de anställda involverade i beslut och har möjlighet att påverka företagets utveckling.

Ett perfekt tillfälle att visa uppskattning

Veckobrevet avslutas genom att hylla personal som bidragit med något extra under den gångna veckan. I veckobrevet sker detta under rubriken ”Veckans Cred från Fred.

Detta bidrar till en skön känsla på kontoret, för vem vill inte ha cred från Fred ;)

Kom igång och hitta ett sätt som passar er

Om ni vill komma igång med ett liknande arbetssätt bör ni strukturera det så att passar in i er organisation. Några punkter att tänka på:

  • Vem/vilka ska skriva nyhetsbrevet?
  • Hur ofta ska vi skicka information? En gång i veckan, månaden, kvartalet.
  • Vilken sorts information ska ingå i brevet? 
  • Hur ska vi visa uppskattning genom ett nyhetsbrev? 

Testa er fram och fråga gärna om feedback från era medarbetare hur de upplever nyhetsbrevet.

Upptäck hur Evity kan förenkla ert HR-arbete

Lönekartläggning

Arbeta mot jämställda löner objektivt och effektivt samt uppfyll lagkravet.

Lönerevision

Spara tid och arbeta GDPR-säkert med er revision.

Personalhandbok

Spara dokument och information för att hålla medarbetare informerade.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Frånvaro

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Personkort

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Upplev Evity idag!

Kontakta oss för att se hur Evity kan underlätta för er som arbetsgivare.
Boka demo