HR

Medarbetarsamtal som ökar engagemang

Ta del av vår mall för medarbetarsamtal som ökar engagemang.
Tommy Eriksson
10 minuters läsning

Medarbetarsamtal som ökar personalens engagemang

Personal med högt engagemang skapar bästa möjliga förutsättningar för att din organisation ska nå sina mål samt attrahera och behålla er bästa personal.

I Gallups senaste undersökning om engagemang visar statistiken att företag med högre engagemang har:

 • 10% högre kundlojalitet
 • 23% högre vinst
 • 18-43% lägre personalomsättning

Att arbeta aktivt för att öka personalens engagemang är en av de bästa investeringarna för att öka resultat och minska personalomsättning i er organisation.

Använd medarbetarsamtalet för att arbeta med personalens engagemang

Du kan ladda ned vår mall längst ned på sidan 👇

I Sverige är det praxis att hålla medarbetarsamtal varje år och är ofta reglerat via kollektivavtal. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att genomföra och dokumentera minst ett medarbetarsamtal per år i syfte att utveckla medarbetarna.

Detta är ett perfekt tillfälle att mäta engagemang på individnivå för att ge ledare möjlighet att arbeta med varje enskild persons utmaningar och behov i syfte att öka deras engagemang.

Studien ADPRI’s Global Study of Engagement som undersökt engagemang bland 19 000 medarbetare i 19 länder har tagit fram 8 frågor som mäter engagemang. Medarbetaren svarar på dessa frågor inför samtalet för att skapa diskussion och förståelse för ledaren.

Frågor inför samtalet
 • Jag är väldigt engagerad över mitt företags mål och mission.
 • Det är väldigt tydligt vad som förväntas av mig på jobbet.
 • Mina kollegor delar mina värderingar.
 • Jag har möjlighet att använda mina styrkor varje dag på jobbet.
 • Mina kollegor stöttar mig.
 • Jag vet att jag kommer få beröm för utmärkt arbete.
 • Jag har stor tillit för mitt företags framtid.
 • I mitt arbete utmanas jag alltid för att utvecklas.

Medarbetaren svarar på frågorna på en skala 1-6 där 1 = håller inte alls med och 6 = håller helt med.

Under samtalet

Under samtalet diskuterar chef och medarbetare varje svar på frågorna ovan. Alla svar är intressanta då det ger en indikation till varför medarbetaren svarar som den gör och om den frågan är en viktig del för medarbetarens engagemang.

Efter ni gått igenom frågorna skapar ni en utvecklingsplan som är tidsbestämd. Välj ut 2-5 områden som medarbetaren ska utvecklas inom och bryt ner det till aktiviteter. Skriv ned vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska vara klart. Kom överens om hur aktiviteterna ska följas upp.

Ställ därefter frågor angående fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt om medarbetaren upplevt diskriminering på arbetsplatsen.

Fråga om medarbetaren har något den själv vill ta upp i samtalet.

Efter samtalet

En av de viktigaste delarna för att skapa högt engagemang är tillit till sin ledare. Medarbetare är 12 gånger mer engagerade när de litar på sin ledare jämfört när de inte gör det. Att följa upp det som ni kommer överens om i samtalet är därav en viktig del för att öka tilliten till dig som ledare. Lägg in tid för uppföljning i din kalender eller i din uppgiftshanterare för att inte missa detta moment.

Analysera på organisationsnivå

Då medarbetarna svarat på skalfrågor har ni möjlighet att sammanställa svaren på organisationsnivå. Genomför en analys för att se vart ni bör lägga fokus för att öka engagemang för alla i företaget. Här finns mycket information som kan göra stor nytta i ert utvecklingsarbete framåt med personalen.

Ladda ner vår mall

Om du vill ha tillgång till vår mall för medarbetarsamtal kan du fylla i formuläret nedan så skickas en pdf till din inkorg.

Så kan Evity hjälpa dig med medarbetarsamtal

Med Evity kan du:

 • Använda vår färdiga mall för ovan process.
 • Skicka ut formulär med frågor inför medarbetarsamtalet.
 • Dokumentera samtalet och spara på ett personkort.
 • Lägga till utvecklingsplan och uppgifter med automatisk uppföljning.
 • Sammanställa alla svar från medarbetarna på organisationsnivå.

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa dig öka engagemang via medarbetarsamtal i er verksamhet.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.