Samarbeten för att stötta våra kunder i komplicerade HR-frågor

Vi har partners som hjälper våra kunder i mer komplicerade HR-ärenden som rehabilitering, konflikter, arbetsrättsliga frågor och arbetsmiljö.

UrbanUrban
UrbanUrban är en HR och rekryteringspartner baserad i Stockholm. Kontakta Lina Martinsson om du söker hjälp med rekrytering, ledar- och medarbetarutveckling, chefsstöd, administration eller annat HR-arbete.
SCG Nordic
SCG Nordic är en juridisk byrå som kan hjälpa till med arbetsrätt och GDPR-frågor. Ta kontakt med Christoffer Linge om du har behov av ett fördjupat stöd i arbetsrättsliga frågor.

Vill du diskutera ett möjligt samarbete?

Ta kontakt med oss för att se hur ett samarbete kan fungera.
Kontakt