Låt inte kunskapen gå ut genom dörren

Ett enkelt sätt att skapa en bra överlämning och framtida ambassadörer.

Ambassadörer tar ert arbetsgivarvarumärke till nya nivåer

Systematisera
Skapa färdiga processer för er offboarding och låt Evity fördela ut uppgifter till ledare, buddies, medarbetare, IT, lön osv. Helt automatiskt.
Underlätta överlämning
Be om en utförlig arbetsbeskrivning. Boka in överlämningsmöten med en nyanställd eller medarbetare som tar över uppgifter.
Skapa ambassadörer
När en anställd sagt upp sig är det viktigt att ta del av upplevelser och feedback kring deras roll och er som arbetsgivare. Boka in exit-intervjuer och använd formulär för att utvärdera på organisationsnivå.

Skapa en bra plan för er offboarding

Evity gör det enkelt att strukturera offboardingprocesser för olika kontor, roller eller på distans. Automatisering underlättar samordning och överblick.

Låt inget falla mellan stolarna

Checklistor med automatiska påminnelser ser till att allt blir klart inför medarbetarens sista dag.

Ta fram en bra offboarding-process

Lägg till alla som har ett ansvar i offboardingen och skicka ut information i förhållande till medarbetarens sista dag. Evity skickar då automatiskt ut checklistor, dokument, länkar, formulär och information.

Följ upp och utvärdera

Boka in uppföljningsmöten och skicka ut uppföljningsformulär automatiskt. Skapa ett offboarding-index för att få feedback från era medarbetare och ständigt utveckla er som arbetsgivare

Tre delar för att genomföra en bra offboarding

Genomför en exitintervju och undersökning
Genomför en undersökning och en exitintervju med medarbetaren för att få feedback kring ledarskap, företaget och rollen.
Tid för en bra överlämning
Be medarbetaren skapa ett överlämningsdokument och lära upp en ersättare då det finns möjlighet. Ta tillbaka utrustning och stäng av alla konton under sista dagen.
En kul aktivitet med teamet
Genomför en aktivitet med hela teamet för att tacka av medarbetaren. Berätta vad personen genomfört som skapa värde och utvecklat er verksamhet.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.