En kompass för att utveckla er verksamhet

Skapa egna nyckeltal och se förändring över tid genom regelbundna medarbetarundersökningar.

Kunskap som hjälper er att attrahera och behålla er personal

Hur mår medarbetarna?
Genomför undersökningar för att ta reda på hur era medarbetare mår och deras inställning i olika frågor.
Vad behöver vi förbättra i verksamheten?
Analysera resultaten och skapa åtgärdsplaner för att förbättra/utveckla er organisation.
Vad är effekten av genomförda aktiviteter?
Skapa egna nyckeltal och följ förändring över tid.

Undersök, förändra, utvärdera, repetera...

Det är enkelt att skapa medarbetarundersökningar och formulär i Evity. Bestäm själv vilka index som ni vill följa för att utveckla er personal och verksamhet.

Inte bara en årlig undersökning

Skapa puls- eller årliga medarbetarundersökningar. Lägg till frågor i medarbetarsamtal, utvärdering av en onboarding eller inför en medarbetares sista dag.

Skapa bra frågor

Skapa eller använd våra mallar för medarbetarundersökningar, utvärderingar och uppföljningar.

Blir ni bättre?

Skapa nyckeltal som ger er en bild av er utveckling över tid och som ger er riktning kring er framtida utveckling/förändring.

Använd nyckeltal för att utveckla er verksamhet

Nyckeltal för engagemang
Mät personalens engagemang för att skapa insikter om var ni bör lägga fokus för att öka medarbetarnas engagemang.
Nyckeltal för arbetsmiljö
Undersök faktorer som påverkar medarbetarnas arbetsmiljö som stress, ergonomi och miljö.
Nyckeltal för On/Offboarding
Utvärdera er on- och offboarding med varje medarbetare för att kontinuerligt skapa bättre upplevelser i framtida processer.

Hur ofta behöver man göra medarbetarundersökningar?

Är det bättre att genomföra pulsundersökningar eller en årlig? Vi har skrivit ett blogginlägg som bollar perspektiven.

Läs mer.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.