Medarbetarsamtal med smart uppföljning

Använd mallar för era medarbetarsamtal och låt Evity hjälpa ledare och medarbetare att följa upp utvecklingsplaner och uppgifter.

Skapa ett gemensamt arbetssätt för alla medarbetarsamtal

Samla all dokumention på en plats
Lägg in agendor och mallar för exempelvis medarbetar-, löne-, uppföljnings-, och exit-samtal.

Lägg till frågeformulär i mallarna för att öka förberedelse och hjälpa till som underlag för samtalen.

Underlättar för ledare att arbeta enhetligt i hela organisationen.

Läs mer om våra mallar.
Integritet
Endast deltagare på möten/samtal har tillgång till dokumentationen. Det är en privat dialog mellan medarbetare och ledare.
Automatisk uppföljning
Lägg in utvecklingsplaner och uppgifter i Evitys uppgiftshanterare. Bestäm vad som ska genomföras, vem som ska genomföra det och när det ska vara klart så hjälper Evity till med uppföljningen.

Boka, dokumentera och följ upp samtal direkt i Evity

Planera samtalen i HR-kalendern som påminner rätt person att boka samtal med personalen direkt i Evity.

Genomför bra samtal/möten

Gå igenom medarbetarens svar på frågor, dokumentera, lägg till utvecklingsplaner och uppgifter.

Boka samtal/möten

Boka samtal/möten med en enhetlig agenda och frågor inför samtalet som hela verksamheten använder. Genom synkronisering med Google/Office365 får du alla möten direkt i din vanliga kalender.

Följ upp samtal/möten

Både ledare och medarbetare har tillgång till dokumenterade möten. Genom att lägga till utvecklingsplaner och uppgifter hjälper Evity till med uppföljning.

Exempel på mallar som utvecklar er verksamhet

Mallar som följer arbetsrätten
Skyddsronder, lönesamtal, rehabilitering och svåra samtal.
Mallar för utveckling av medarbetare
Medarbetarsamtal, uppföljningssamtal i onboarding, exitsamtal och svåra samtal.
Mallar som utvecklar organisationskulturen
Personalmöten med fokus på er organisationskultur.

Använd medarbetarsamtal för att mäta engagemang

Läs mer hur vi använder medarbetarsamtalen för att mäta medarbetarnas engagemang.

Läs mer.

"Att spara medarbetarsamtal i systemet gör också att vi säkerställer att vi har historiken och att vi följer GDPR."
- Linnéa Olevik

MTEK är i en extrem tillväxt då de lanserar sin mjukvara i hela världen. En viktig del i deras tillväxt är att behålla organisationskulturen att effektivisera onboardingprocessen samt att dokumentera medarbetarsamtal.

Läs mer om MTEK

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.