Kvalitetssäkra ert ledarskap

Använd mallar för alla HR-processer som stöd för ledare att utveckla personal och organisation samt följa arbetsrättens regler.

Mallar som är enkla att använda och förbättra

Arbeta enhetligt
Egna mallar hjälper ledare att följa arbetssätt som passar er verksamhet istället för olika generiska mallar från google.

Det ger alla medarbetare och team samma upplevelse av ert ledarskap.
Följ arbetsrätten
Arbetsrätten kan vara svår att få en bra överblick av när det kommer till arbetsmiljö, jämställdhetsarbete osv. Vi har färdiga mallar som följer arbetsrättens krav och hjälper er anpassa dem så att de även passar era verksamhetsmål.
Utveckla verksamheten
Det är enkelt att uppdatera mallar med nya frågor, perspektiv eller uppgifter. Automatisera feedback från personalen i olika processer för att få information vad ni kan förbättra i varje process från introduktion till offboarding.

Mallar gör livet lättare för ledare.

Det är enklare att introducera, hålla samtal, göra undersökningar och offboarda personal med färdiga mallar i ett smart format.

Mallar för On/Offboarding

Skapa färdiga processer och mallar för era introduktioner och offboardingar. Skapa för olika roller, kontor eller distans.

Mallar för samtal

Använd Evitys eller skapa egna mallar för era medarbetarsamtal. Lägg till formulär som skickas automatiskt till medarbetare inför ett samtal.

Mallar för HR-processer, undersökningar och arbetsrätt

Använd våra eller skapa egna mallar för era HR-processer. Exempelvis medarbetarundersökningar, arbetsmiljö, jämställdhetsarbete eller rehabilitering.

Mallar som ingår i Evity

Mallar som följer arbetsrätten
Arbetsmiljö, jämställdhetsarbete, lönerevision och rehabilitering.
Mallar för utveckling av medarbetare
Utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar och uppföljningar.
Mallar som utvecklar er organisationskultur
Onboarding, Offboarding, firande av födelsedagar och årsdagar.

Har du koll på ditt ansvar som arbetsgivare baserat på Svensk arbetsrätt?

Det kan vara en utmaning att få en överblick av vad arbetsrätten kräver av dig som arbetsgivare. I vår bloggpost har vi summerat alla krav baserat på antal anställda i ett företag för att skapa en överblick.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.