HR-kalendern, hjärtat i ert HR-arbete

En kalender som tar ansvar för er årsplanering i HR-arbetet.

En smartare kalender som låter er tänka på annat.

Systematiserar arbetet
Ni kan slappna av och släppa saker från huvudet genom att lägga in er årsplanering i Evity.

Då får rätt person information vid rätt tillfälle att genomföra exempelvis medarbetarsamtal, skyddsronder och andra processer.
Är personoberoende
I många verksamheter har en person ansvar och all information om HR-processer, dokumentation och planering.

Med Evity blir HR-arbetet personoberoende och strukturen finns kvar oavsett vem som slutar.
Rätt stöd för ledarna
Förenkla för ledare att genomföra utvecklingssamtal, lönerevision och arbetsmiljöarbetet med stöd av samtalsmallar.

Läs mer om våra mallar här.

Inget faller mellan stolarna

HR-kalendern kan ses som en personaladministratör som håller ordning och reda i er planering och som påminner rätt person att genomföra rätt process vid rätt tillfälle. Så att ni kan fokusera på annat istället.

Få överblick över årets viktiga händelser

Låt ledare och medarbetare få en överblick över de processer som ska genomföras varje år. Samt allas födelsedagar, årsdagar, första och sista dagar.

Planera och automatisera HR-arbetet

Lägg till arbetsflöden i HR-kalendern för verksamhetens årsplanering. Låt sedan Evity ta ansvar för er planering och delegering av alla aktiviteter under året. För all framtid.

Synkroniserar med Office365 & Google.

HR-kalendern synkroniserar med din vanliga kalender. Det innebär att dina bokade möten och din planering automatiskt finns med där du arbetar varje dag.

Läs mer om våra integrationer.

Exempel på aktiviteter HR-kalendern kan hjälpa er med

Lagstadgade aktiviteter
Arbetmiljlö, jämställdhetsarbete, lönerevision och andra processer som stöttar er att uppfylla arbetsrättens krav.
Utveckling av medarbetare
Utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar, utbildningar och uppföljningar.
Utveckla organisationskulturen
Teamaktiviteter, personalmöten, resor, event och andra aktiviteter som stöttar er organisationskultur.

"Evity kvalitetssäkrar vårt HR-arbete och ger oss bättre koll, uppföljning och struktur än vad vi har kunnat ha tidigare. "
- Lin Haspel

StjärnaFyrkant har ett stort fokus på att jobba med kvalitet för att attrahera och behålla sin personal då de är i ständig tillväxt.

Läs mer om StjärnaFyrkant

Har du koll på ditt ansvar som arbetsgivare baserat på Svensk arbetsrätt?

Det kan vara en utmaning att få en överblick av vad arbetsrätten kräver av dig som arbetsgivare. I vår bloggpost har vi summerat alla krav baserat på antal anställda i ett företag för att skapa en överblick.

Läs mer.

Låt oss hjälpa er att kvalitetssäkra, följa upp och samla ert HR-arbete

Boka en demo så visar vi hur Evity kan hjälpa er i HR-arbetet.