Samla och kvalitetssäkra ert HR-arbete.

Boka demo
-->

Spara tid, minska administration och ge era chefer ett lättanvänt stöd för att utveckla era medarbetare och er organisation.

För att företag är människor.

Två kvinnor som jobbar vid ett skrivbord.

Samla all information
på en plats

Många företag har information om anställda och sina HR-processer spridd i olika dokument, system och i minnet på chefer. Evity samlar informationen på en plats för att följa GDPR och säkerställa medarbetarnas utveckling.

Personkort

Spara information som anställningsavtal, anhöriguppgifter, medarbetarsamtal, utrustning, lön, kompetens och certifikat på en plats.

Picture in computerframe of hte evity system.
Picture of the Evity system in ipad frame.

Dokument och policies

Ladda upp personalhandböcker, policies, chefsstöd eller andra uppgifter som är relevanta för era medarbetare.

Frånvaro och tidrapportering

Medarbetare kan ansöka om ledighet och rapportera sjukdom/VAB i Evity. All frånvaro visas översiktligt i en kalender och teammedlemmar meddelas vid sjukdom eller semester.

Två kvinnor som jobbar vid ett skrivbord.
Picture of the evity system in computer frame second.

Statistik och rapporter

Se antal anställda i organisationen, fördelning kvinnor/män, genomsnittliga lönekostnader och mer i realtid.

"Evity är en plattform där både chefer och medarbetare kan nå samma information vilket skapar en tydlighet och transparens."

- Linda Orregård
Läs mer
-->

Advokatbyrån Kaiding har kontor i hela norra Sverige med kontorschefer och ägare på varje kontor. En viktig del i deras personalarbete är att arbeta strukturerat och metodiskt för att attrahera och behålla medarbetare.

Kvalitetssäkra ert ledarskap

Ge era ledare ett lättanvänt verktyg för att genomföra professionella introduktioner till ny personal, effektiva medarbetarsamtal och stöd i uppföljning av medarbetarnas utveckling och viktiga händelser.

Ge ny personal bästa möjliga start

Skapa introduktioner som är personliga och ger nya medarbetare ett professionellt intryck av er som arbetsgivare. Evity tar hand om samordning och skickar ut checklistor och information till rätt personer i organisationen automatiskt.

En leende kvinna på ett kontor.
Medarbetarsamtal mellan två personer.

Skapa effektiva medarbetar-samtal

Chefer får stöd från mallar i Evity för att genomföra, dokumentera och följa upp medarbetarsamtal.

Undersök och förbättra

Använd medarbetarundersökningar för att följa nyckeltal som är viktiga för er organisation över tid. Jämför förändringar med tidigare undersökningar för att enkelt analysera förbättringsområden.

Picture of the evity system in computerfram third.
Två män pratar på ett kontor.

En professionell offboarding

Se till att exitintervjuer, tillbakalämning, avtackning och det administrativa blir genomfört med hjälp av automatiska arbetsflöden när en medarbetare ska sluta arbeta.

"Evity kvalitetssäkrar vårt HR-arbete och ger oss bättre koll, uppföljning och struktur än vad vi har kunnat ha tidigare."

- Lin Haspel
Läs mer
-->

StjärnaFyrkant har ett stort fokus på att jobba med kvalitet för att attrahera och behålla sin personal då de är i ständig tillväxt.

Säkerställ att ni följer arbetsrätten

Beroende på hur många anställda ni är i er organisation har ni olika krav på exempelvis dokumentation och arbetsmiljöarbete. Vår customer success manager ser till att ni har processer och mallar som uppfyller kraven för er organisation.

Avtalsmallar med digital signering

Skapa avtalsmallar för era anställningsavtal och använd digital signering direkt i Evity för att signera nya medarbetare eller förnya befintliga medarbetares avtal.

En man jobbar vid ett skrivbord.
Picture of the evity system incomputer frame fourth.

Anpassa arbetet baserat på krav

Evity kommer med redigerbara mallar för exempel medarbetarsamtal, undersökningar, arbetsmijlö och rehabilitering som stöd för er att utgå från baserat på antal anställda i er organisation.

Dokumentera arbetet enkelt

Det är otroligt enkelt att dokumentera processer som systematiskt arbetsmiljöarbete, aktiva åtgärder och medarbetarsamtal. Allt sparas i Evity för att säkerställa god dokumentation vid en granskning.

Picture of the evity system in computerframe fifth.
En leende affärskvinna.

Notiser vid viktiga datum

Evity säger till när exempelvis en provanställning eller ett certifikat är på väg att gå ut för att säkerställa att ni följer lagar och krav kontinuerligt.

"Att spara medarbetarsamtal i systemet gör också att vi säkerställer att vi har historiken och att vi följer GDPR."

- Linnéa Olevik
Läs mer
-->

MTEK är i en extrem tillväxt då de lanserar sin mjukvara i hela världen. En viktig del i deras tillväxt är att behålla organisationskulturen att effektivisera onboardingprocessen samt att dokumentera medarbetarsamtal.

Funktioner

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Personkort och dokument

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Smarta notiser

Få notiser då en provanställning eller ett certifikat är på väg att gå ut. Få veckonotiser om viktiga händelser som födelsedagar, första dagar och sista dagar.

Utrustningslista

Lägg in hela företagets utrustning och tilldela personalen för att hålla ordning på vem som har vad.

Tidavvikelserapportering

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Integrationer

Office 365

Integrera din kalender, to do och teamskonto för att boka möten, få notifikationer.

Google Workspace

Integrera din kalender för at boka möten och få notifikationer.

Slack

Integrera slack för att få notiser och undersökningar via Slack.

Teamtailor

Lägg till nya medarbetare från Teamtailor till Evity automatiskt.

Fortnox

Se till att all personaldata är densamma i både Evity och Fortnox.

Kontek Lön

Se till att all personaldata är densamma i både Evity och Kontek.

Tre steg för att komma igång

Två personer sitter och har ett medarbetarsamtal

Steg 1

Vi hjälper er kvalitetssäkra ert HR-arbete

Inspiration
-->

Vi hjälper er igång med Evity genom en fullständig HR-granskning där ni kommer fram till arbetssätt och mallar tillsammans med vår customer success manager.

Steg 2

Vi utbildar era chefer och medarbetare

Inspiration
-->

Vi utbildar era chefer i hur ni använder Evity när ni ska utföra era processer för att utveckla både medarbetare och organisationen.

Steg 3

Vi ger er support och är ett bollplank i era HR-frågor

Demo
-->

Vi finns där som ett bollplank och stöd när ni utvecklar era HR processer och arbetssätt.