Samla och kvalitetssäkra ert HR-arbete.

Boka demo
-->

Spara tid, minska administration och ge era chefer ett lättanvänt stöd för att utveckla era medarbetare och er organisation.

Två kvinnor som jobbar vid ett skrivbord.

Samla all information
på en plats

Många företag har information om anställda och sina HR-processer spridd i olika dokument, system och i minnet på chefer. Evity samlar informationen på en plats för att följa GDPR och säkerställa medarbetarnas utveckling.

Personkort

När du samlar information om anställda på personkort förenklar ni er personaladministration och kommunikation med anställda samtidigt som ni ökar säkerheten och skyddar känslig information.

Picture in computerframe of hte evity system.
Picture of the Evity system in ipad frame.

Personal-handbok och policies

Ladda upp information och underlätta för alla anställda att hitta information om företagets policyer och personalhandböcker. Det sparar tid för både medarbetare och chefer samt ökar förtroendet till er som arbetsgivare.

Tidavvikelse-rapportering

Gör det enkelt för chefer att planera semester och bemanning. Notifiera automatiskt alla i teamet när någon är sjuk eller vabbar och se all frånvaro i en enkel översikt. Ta ut frånvarostatistik för att underlätta för löneansvarig att minska risken för felaktiga löneutbetalningar.

Två kvinnor som jobbar vid ett skrivbord.
Picture of the evity system in computer frame second.

Statistik och rapporter

Få en överblick över er personal och dess sammansättning för att identifiera trender och mönster som hjälper er att ta välgrundade beslut om exempelvis anställningar, befordran, lönejusteringar och personalutveckling.

"Evity är en plattform där både chefer och medarbetare kan nå samma information vilket skapar en tydlighet och transparens."

- Linda Orregård
Läs mer
-->

Advokatbyrån Kaiding har kontor i hela norra Sverige med kontorschefer och ägare på varje kontor. En viktig del i deras personalarbete är att arbeta strukturerat och metodiskt för att attrahera och behålla medarbetare.

Kvalitetssäkra ert ledarskap

Ge era ledare ett användarvänligt verktyg för att genomföra professionella introduktioner av ny personal, effektiva medarbetarsamtal och stödja uppföljning av medarbetarnas utveckling och viktiga händelser. Med vårt verktyg kan era ledare enkelt hantera och organisera personalinformation på ett säkert och effektivt sätt, vilket ökar effektiviteten och förbättrar kommunikationen inom organisationen.

Ge ny personal bästa möjliga start

Med Evity kan du skapa personliga och professionella introduktioner som ger dina nya medarbetare en positiv första upplevelse av er som arbetsgivare. Evity samordnar och skickar ut checklistor och information automatiskt till rätt personer i organisationen, vilket sparar tid och minskar risken för missförstånd eller fel. På så sätt kan du och dina medarbetare fokusera på att välkomna och lära känna era nya kollegor på ett smidigt och effektivt sätt.

En leende kvinna på ett kontor.
Medarbetarsamtal mellan två personer.

Maximera dina medarbetares potential

Med Evity kan chefer enkelt genomföra, dokumentera och följa upp medarbetarsamtal med stöd från våra eller egna mallar. Vårt verktyg hjälper till att hålla koll på tidpunkter, prioriterade områden och resultat från tidigare samtal, vilket kan öka effektiviteten och kvaliteten i samtalet. På så sätt kan chefer fokusera på att ge värdefull feedback, identifiera utvecklingsmöjligheter och stärka relationen till sina medarbetare.

Få insikt och förbättra medarbetar-upplevelsen

Med Evity kan du använda enkla och effektiva medarbetarundersökningar för att följa nyckeltal som är viktiga för er organisation över tid. Genom att jämföra förändringar med tidigare undersökningar kan ni enkelt analysera förbättringsområden och vidta åtgärder för att förbättra medarbetarupplevelsen. Evity hjälper er att samla in, analysera och visualisera data på ett lättförståeligt sätt, vilket bidrar till att stärka organisationens kultur och öka medarbetarnas engagemang.

Picture of the evity system in computerfram third.
Två män pratar på ett kontor.

Smidig och professionell offboarding av medarbetare

Evity säkerställer en smidig och professionell offboarding-process för era medarbetare. Våra automatiska arbetsflöden hjälper er att genomföra exit-intervjuer, tillbakalämning och avtackning samt det administrativa arbetet som ska göras när en medarbetare slutar. Detta minimerar risken för att något faller mellan stolarna och säkerställer att allt blir genomfört på ett professionellt och korrekt sätt.

"Evity kvalitetssäkrar vårt HR-arbete och ger oss bättre koll, uppföljning och struktur än vad vi har kunnat ha tidigare."

- Lin Haspel
Läs mer
-->

StjärnaFyrkant har ett stort fokus på att jobba med kvalitet för att attrahera och behålla sin personal då de är i ständig tillväxt.

Säkerställ att ni följer arbetsrätten

Oavsett storlek på er organisation finns det alltid krav och regler att följa inom exempelvis dokumentation och arbetsmiljöarbete. Med Evity får ni tillgång till en dedikerad Customer Success Manager som säkerställer att ni har processer och mallar som uppfyller kraven för just er organisation.

Avtalsmallar med digital signering

Med Evity kan ni enkelt skapa anställningsavtal med hjälp av våra eller era egna avtalsmallar. Genom att använda vår digitala signeringstjänst kan ni signera nya avtal för era medarbetare eller förnya befintliga avtal med bara några enkla klick. Ni sparar både tid och pengar samtidigt som det ger er trygghet i att ni har en säker och effektiv process för era anställningsavtal.

En man jobbar vid ett skrivbord.
Picture of the evity system incomputer frame fourth.

Optimera ert HR-arbete med en strategisk årsplan

En tydlig årsplanering för företagets HR-arbete ger en strategisk inriktning och ökar möjligheterna att lyckas med både kortsiktiga och långsiktiga mål genom att era chefer får en klar struktur och tydliga mål att följa. Dessutom hjälper den att effektivisera och strukturera HR-arbetet, vilket ger tid och resurser till att fokusera på viktigare uppgifter och att stötta organisationens övergripande mål.

Chefsstöd för dokumentation

Evity erbjuder en mängd redigerbara mallar som ni kan använda som stöd för att genomföra exempelvis medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, arbetsmiljö- och rehabiliteringsåtgärder. Baserat på antalet anställda i ert företag kan ni enkelt anpassa dessa mallar för att passa just era behov och önskemål. Genom att använda våra redigerbara mallar sparar ni tid samtidigt som ni kan vara säkra på att ni följer bästa praxis och upprätthåller en hög standard för ert HR-arbete.

Picture of the evity system in computerframe fifth.
En leende affärskvinna.

Missa aldrig ett viktigt datum!

Med Evity behöver ni inte oroa er för att missa viktiga datum som när en provanställning eller ett certifikat löper ut. Vår påminnelsesfunktion ser till att ni alltid är informerade om kommande deadlines och uppdateringar för att säkerställa att ni följer lagar och krav kontinuerligt.

Visselblåsning

Evitys digitala visselblåsarfunktion ger era anställda en trygg och säker kanal att rapportera eventuella oegentligheter eller missförhållanden inom organisationen, vilket bidrar till en öppen och transparent företagskultur där alla anställda kan känna sig delaktiga och respekterade. En effektiv digital visselblåsningsrutin bidrar till att eventuella problem identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede, vilket minskar risken för skador på ert företag och anställda.

"Att spara medarbetarsamtal i systemet gör också att vi säkerställer att vi har historiken och att vi följer GDPR."

- Linnéa Olevik
Läs mer
-->

MTEK är i en extrem tillväxt då de lanserar sin mjukvara i hela världen. En viktig del i deras tillväxt är att behålla organisationskulturen att effektivisera onboardingprocessen samt att dokumentera medarbetarsamtal.

Funktioner

Medarbetarsamtal

Planera, dokumentera och få automatisk uppföljning av medarbetarsamtal.

HR-kalender

Skapa en återkommande årsplanering som ser till att alla med ansvar i en process får påminnelser och stöd med uppföljning.

Medarbetarundersökning

Genomför medarbetarundersökningar och se utveckling av er organisations utvalda nyckeltal över tid.

Automatiska arbetsflöden

Låt Evity ta hand om påminnelser, utskick av checklistor i exempelvis onboarding, offboarding, födelsedagar och vid krissituationer.

Visselblåsning

Skapa en trygg arbetsplats för era anställda med vår enkla digitala visselblåsarfunktion.

Personkort och dokument

Samla all information om era medarbetare på en plats där behörigheter styr vem som har tillgång till informationen.

Smarta notiser

Få notiser då en provanställning eller ett certifikat är på väg att gå ut. Få veckonotiser om viktiga händelser som födelsedagar, första dagar och sista dagar.

Utrustningslista

Lägg in hela företagets utrustning och tilldela personalen för att hålla ordning på vem som har vad.

Tidavvikelserapportering

Låt medarbetare söka om semester eller rapportera VAB eller sjukdagar. Se en överblick över vem som är ledig/hemma.

Mallar och arbetssätt

Evity kommer fyllt med enkla redigerbara mallar och arbetssätt som kan implementeras omgående.

Integrationer

Det finns integrationer till Google, Microsoft, Slack, Teams, TeamTailor, Fortnox, Kontek lön, Crona lön, Visma Agda som underlättar administration och arbetsflöden.

Digital signering

Skicka avtal, policies eller andra dokument för digital signering direkt i Evity.

Integrationer

Office 365

Integrera din kalender, to do och teamskonto för att boka möten, få notifikationer.

Google Workspace

Integrera din kalender för at boka möten och få notifikationer.

Slack

Integrera slack för att få notiser och undersökningar via Slack.

Teamtailor

Lägg till nya medarbetare från Teamtailor till Evity automatiskt.

Fortnox

Se till att all personaldata är densamma i både Evity och Fortnox.

Kontek Lön

Se till att all personaldata är densamma i både Evity och Kontek.

Tre steg för att komma igång

Två personer sitter och har ett medarbetarsamtal

Steg 1

Vi hjälper er kvalitetssäkra ert HR-arbete

Inspiration
-->

Vi hjälper er igång med Evity genom en fullständig HR-granskning där ni kommer fram till arbetssätt och mallar tillsammans med vår customer success manager.

Steg 2

Vi utbildar era chefer och medarbetare

Inspiration
-->

Vi utbildar era chefer i hur ni använder Evity när ni ska utföra era processer för att utveckla både medarbetare och organisationen.

Steg 3

Vi ger er support och är ett bollplank i era HR-frågor

Demo
-->

Vi finns där som ett bollplank och stöd när ni utvecklar era HR processer och arbetssätt.